رزرو

به رزرو آنلاین اتاق های فرار “مرکز بازی های فکری تهران” خوش آمدید

تلفن های ارتباطی  :
۹۸۲۱-۲۲۷۵۸۲۵۸+
۹۸۲۱-۲۲۷۲۶۹۰۸+
۹۸۲۱-۲۲۷۱۸۸۵۴+

اگر برای اولین بار از مجموعه استفاده میفرمایید ، پیشنهاد میشود از اتاق  “موزه” یا “فرار از زندان”  شروع نمایید تا با شکل بازی های اتاق های فرار مرکز بازی های فکری تهران آشنا شوید

بارگذاری...