رزرو

به رزرو آنلاین اتاق های فرار “مرکز بازی های فکری تهران” خوش آمدید.

تاریخ رزرو اتاق ها از ۹۹/۰۵/۰۱ امکانپذیر می‌باشد.

تلفن های ارتباطی  :
۹۸۲۱-۲۲۷۵۸۲۵۸+
۹۸۲۱-۲۲۷۲۶۹۰۸+
۹۸۲۱-۲۲۷۱۸۸۵۴+

بارگذاری...